Hakkında

KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı: Ural AKBULUT
Doğum Yeri: Erzincan
Yabancı Dili: İngilizce
Uzmanlık Alanı: Kimya

EĞİTİM VE ÜNVANLAR
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Arş.Gör.
Y.Doç.
Doçent
Profesör
Profesör
: ODTÜ, Kimya Bölümü
: ODTÜ, Kimya Bölümü
: Univ. of S. Florida, Dept. of Chem.
: ODTÜ, Kimya Bölümü
: ODTÜ, Kimya Bölümü
: ODTÜ, Kimya Bölümü
: Ankara Üniv. Fen Fakültesi
: ODTÜ, Kimya Bölümü
1969
1970
1973
1975
1976
1979
1985
1989
AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
ODTÜ Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı 1982-1985
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı 1985-1986
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 1986
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı 1986-1987
ODTÜ Genel Sekreteri 1990-1992
ODTÜ Rektör Yardımcısı 1992-2000
ODTÜ Rektörü 2000-2008
ODTÜ Enformatik Ens. URAP Başkanı 2009 –

ÖDÜL

 TÜBİTAK Teşvik Ödülü 1985
 Benz Alumni Ödülü (USF&BENZ)  1996
Türkiye Kimya Derneği Hizmet Ödülü 2001
İtalyan Şovalye Nişanı 2006
ANGİAD-Yılın Eğitimcisi Ödülü 2007
Lions Uluslararası Başarı Ödülü 2008
Japonya-Hyogo Eyaleti’nin Uluslararası Başarı Ödülü 2009
YAYINLAR VE ATIFLAR
 Yurt Dışı Hakemli Dergi Makaleleri 91 adet
Atıf (Science Citation Index) 1187 adet
 YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER
M. S. Tezi : H. A. Al-Salah 1980
 M. S. Tezi : K. Karabina  1984
M. S. Tezi : Y. Kayalıdere 1984
M. S. Tezi : H. Elibol 1990
M. S. Tezi : P. Aybar 1990
M. S. Tezi : M. Elçin 1990
M. S. Tezi : Z.Bayramoğlu 1991
M. S. Tezi : S. Doğan 1991
M. S. Tezi : Ö.(Esen) Yıldırım 1992
M. S. Tezi : E. Aysu 1993
M. S. Tezi : (ortak danışman) F.Selampınar 1993
M. S. Tezi : H. Esener 1994
M. S. Tezi : F. Vatansever 1995
M.S. Tezi : (ortak danısman) N. Kızılyar 1998
M.S. Tezi : Z. Balcı 2001
Doktora Tezi : L. K. Toppare 1982
Doktora Tezi : (ortak danışman) A. Önal 1983
Doktora Tezi : S. Eren 1984
Doktora Tezi : K. A. Rana 1988
Doktora Tezi : S. Yiğit 1996
Doktora Tezi : (ortak danısman)F. Selampınar 1996
Doktora Tezi : (ortak danısman) B. Yurttas 1996
Doktora Tezi : C. Biran
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Tükiye’de Röntgen Filmi ve Siyah Beyaz Fotoğraf Filmi ve Kartı
Üretimi (T. Hv. Kuv. Güç. Vakfı-ODTÜ) No:79-01-03-507
1979-1983
Fotoğraf Emülsiyonlar (TUBİTAK-TUMKA Ünitesi ve ODTÜ)  1983-1984
Electron Transfer Mechanisms (ODTÜ Ar. Pr.) No:79-01-03-506 1980
Elektrokimyasal Polimerleşme (TÜBİTAK-TUMKA ve ODTÜ) 1983-1989
Akrilonitirilin Elektrokimyasal Polimerleşmesi
(A. Ü.Araştırma Fonu 87-05-04-02)
1987-1988
Değişik Halojenlenmiş Fenol ve Anilinlerin Elektrokimyasal
Sentezi (ODTÜ AFP 87-05-04-02)
1987-1988
Conducting Polymers, (NATO Projesi) 1989-1992
Conducting Polymers as Sensors (İngiliz Kültür) 1989-1992
TUBİTAK TBAG-Ü15/7 1991
ODTÜ AFP 94-01-03-04 1994
DPT Projesi 95K-120498

1995

TUBİTAK TBAG-1422

1995

DPT Projesi 98K-122750

1998

ODTÜ AFP 99-01-03-05 1999