5 OCAK 2010 Sıralama ve Tablolar

Bilindiği gibi, Jiao Tong (Çin) , Webometrics (Đspanya) ve US News and World Report (ABD) Leiden (Hollanda) sıralama sistemleri dünya üniversitelerini farklı kriterlere göre sıralamaktadır. Bu sistemler değişik nedenlerle eleştirlmektedir. Herkesi tatmin edecek bir sistem kurulamıyor diye vaz geçmeyip iyileştirmelerin yapılmasında yarar görüyoruz. Gelişebilmek ve en iyiler arasına girebilmek için her üniversitenin, önce gerçeğe en yakın şekilde şu andaki durumunu öğrenmeye ihtiyacı vardır.

Devam

Bir yanıt yazın