Nanoteknoloji:Teknolojide Devrim

Nanoteknoloji, boyutu100 nanometreden küçük olan maddelerle yeni ürünlerin elde edildiği teknolojilerdir. Nano kelimesi; cüce veya çok küçük anlamını taşır ve Latince “nanus” kelimesinden türetilmiştir. Bir nanometre, bir metrenin milyarda birine veya bir milimetrenin milyonda birine ...

Süveyş Kanalı: 4000 Yıl Önceye Uzanır

Süveyş Kanalı, Kızıl Deniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayarak Asya ve Avrupa arasındaki deniz taşımacılığını hızlandırmaktadır. M.Ö. 2000’lerde Mısır’da yönetici olan Weni’nin mezarında, Nil Nehri’ne paralel bir kanal açılırsa ulaşımın hızlanacağını söylediği yazılıdır. Firavun II. Senausret, ...

Magdeburg Yarım Küreleri Ve İlk Vakum Pompası

Otto von Guericke (1602-1682), vakum pompasını icat ederek atmosferbasıncının gücünü gösteren ve ilk statik elektrik üretecini icat eden Almanfizikçidir. İki adet bakır yarım küre, bir vakum pompası ve 16 atla yapılanMagdeburg yarım küreleri deneyini bilen ...