Nanoteknoloji:Teknolojide Devrim

Nanoteknoloji, boyutu100 nanometreden küçük olan maddelerle yeni ürünlerin elde edildiği teknolojilerdir. Nano kelimesi; cüce veya çok küçük anlamını taşır ve Latince “nanus” kelimesinden türetilmiştir. Bir nanometre, bir metrenin milyarda birine veya bir milimetrenin milyonda birine ...