Ekim 2010 Sıralama

ARWU-Jiao Tong (Çin), WEBOMETRICS (İspanya) ve TIMES (İngiltere), LEIDEN (Hollanda) sıralama sistemleri dünya üniversitelerini farklı kriterlere göre sıralamaktadır. Gelişebilmek ve en iyiler arasına girebilmek için her üniversitenin diğer üniversitelere göre konumunu öğrenmeye ihtiyacı vardır. Devam

Scimago ve Arwu 2012 Sıralamarında Türk Üniversitelerinin Durum Raporu

Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500’e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini sıralayan 8 kurumun kullandığı kriterler ve sıralamaların açıklandığı tarihler birbirinden farklıdır. Bir sıralamada ilk 500’e girebilen bir üniversitenin başka bir sıralamaya giremeyişi karşıklığa ...

Urap Bilim Ve Teknoloji Raporu

Scientific American Dergisi’nin sıraladığı, Bilimde Dünyanın En İyi 40 Ülkesi arasında Türkiye de yer aldı. Dergi, bu sıralamayı ülkelerin en saygın bilimsel dergilerde yaptığı yayın sayısı, patent sayısı, milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan pay ve temel ...